NEXTLEVELzorg

Ondernemen in de zorg

Uw zorgorganisatie besturen en gezond houden is soms keihard ondernemen:  

  • Wat doet u met onder- of overproductie van ingekochte zorg?
  • Hoe kunt u zo snel inspelen op de veranderende wereld met up-to-date gegevens uit best practices en de meest recente branche gegevens

NEXTLEVEL zorg : Uw partner in ondernemen

Zorg beter én ondernemender maken

Onder-/overproductie? U bent de enige niet!
De Nederlandse zorg staat internationaal in hoog aanzien, en terecht. Cliënten zijn verzekerd van een behandeling volgens de laatste technologieën en inzichten. Toch valt er aan de achterkant nog veel winst te behalen. Letterlijk. Want wat de dagelijkse pers niet haalt, is dat de huidige regelgeving de zorgmarkt frustreert. Onder- en overproductie worden een steeds pregnanter probleem. Voorziet u dit voor uw organisatie ook? Nextlevel zorg legt uit wat  we er gezamenlijk aan kunnen doen!

Gaat u investeren, uitbouwen of fuseren? Gebruik onze business case tool
Voordat u stappen zet richting een fusie, aankoop of uitbreiding, wilt u natuurlijk eerst weten wat uw collega zorgondernemers doen, wat u nodig gaat hebben aan zorgverleners en apparatuur en hoe u de loon- en ICT kosten moet ramen. Dergelijke besluiten worden veelal genomen op basis van jaren oude gegevens. Natuurlijk is het niet verkeerd om te bouwen op bestaande fundamenten, maar in deze tijd van constante verandering is het van vitaa belang om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in de markt. Onze gebruiksvriendelijke business case tool helpt u op een snelle manier aan alle informatie dit u nodig heeft. Na invoering van de gegevens ontvangt u, zonder tussenkomst van dure adviseurs, een custom made business plan. Beslissingen gaan niet over één nacht ijs, maar dankzij onze tool wel bijna net zo snel!

"Mijn productieplafond is te laag, ik moet clienten die de behandeling en zorg echt nodig hebben wegsturen"
Anoniem

Ons aanbod

Niets raakt een organisatie zo erg als onderbenut kapitaal of niet betaalde productie.

Hier is een oplossing voor.
De NxtLvL zorgloop!

Wij hepen u uw over of onderproductie ten gelden te maken!

Valkuil in alle sectoren is het verder gaan met met de situatie van voorgaande jaren zonder onderbouwing.

Met benchmark gegevens eenvoudig een op maat gesnede business case opstellen die de onderbouwing geeft die zo veel gezocht wordt. 

De problemen van over- en onderproductie

Nog onbekend met onderproductie en overproductie? of de gevolgen hiervan voor cliënt, aanbieder of  behandelaar?

Bekijk dan onze uitleg hieronder!

Overproductie
Zowel onder-als over productie is nadelig voor de bedrijfsresultaten en kan, in extreme gevallen, leiden tot faillissement. Natuurlijk koopt u ieder jaar in op basis van voorgaande jaarcijfers, prognoses voor het komende jaar én op basis van gezond verstand. Maar niet alle factoren waarop de inkoop wordt begroot, laten zich vastomlijnd voorspellen. Wanneer halverwege het jaar het declarabele plafond al is bereikt door een onvoorziene toestroom van cliënten, sluit u dan de rest van het jaar de deuren omdat u nergens heen kunt met uw declaraties?

Onderproductie
En wat als uw organisatie onverwacht te maken krijgt met personele leegloop, waardoor u een kwart minder productie draait? Financieel zwaar drukkende factoren als huisvesting zijn onvermurwbaar: ze moeten betaald worden, hoeveel of hoe weinig productie uw organisatie ook draait.

Gedeelde smart
In beide gevallen ontstaat er een onwenselijke situatie; voor de zorgverlener als bedrijf, voor de mensen die erbij betrokken zijn en onderaan de streep voor de cliënten. Slaan beide organisatie echter de handen ineen, dan wordt de schade voor beide partijen dermate beperkt dat de continuïteit van zorg aan de cliënt, en daarmee dus het voortbestaan van beide zorgverleners, gewaarborgd wordt.

Hoe dan?
Het is voor zorgverleners in de regel niet toegestaan om onderling gegevens over afspraken met de verzekeraars met betrekking tot declaratieplafonds uit te wisselen. De koppen bij elkaar steken om samen de balans in de onder- en overproductie te herstellen lijkt  daarmee van tafel. Door het inzetten van Nextlevel Zorg als intermediair kunnen deze gesprekken echter wél worden gevoerd, zonder dat u als organisatie de regels overtreedt. Nextlevel Zorg waarborgt de onderlinge discretie en adviseert beide partijen zonder partijdig belang.

Infographic over- en onderproductie

Sectoren

De volgende Sectoren worden ondersteund door alle tools en ondersteuning van NextLevel zorg

Ziekenhuiszorg
Medisch Specialistische Revalidatie
Geriatrische Revalidatie
Eerstelijns Verblijf
Verpleging en verzorging