Onze oplossing

Zorgloop: verkoop onder- overproductie

Met deze dienst gaan we op zoek naar een partner om uw ruimte in onder- of overproductie te kopen voor het lopende kalender/boekjaar of het komende boekjaar. 

 • Partnersearch en partnerselectie
 • Intermediair bij onderhandelingen
 • Opstellen contracten
 • Inrichting administratieve backoffice
2017
De oplossing is ook nog mogelijk voor 2017! Neem snel contact op om uw mogelijkheden te onderzoeken
Contact
Onderproductie
Onderproductie door onverwachte omstandigheden bedreigen een instelling net zo veel als overproductie. Vooral bij tijdelijke onderproductie is het niet wenselijk te bezuinigen.
Overproductie
November en nu al door het productieplafond heen voor 2017 voor één of alle zorgverzekeraars? Verzekeraars willen niet luisteren en loopt de wachtlijst op? Dan is onze oplossing precies iets voor u!
Discretie
Al onze diensten worden discreet en met de grootste geheimhouding uitgevoerd. Wij begrijpen de gevoeligheid!
Verplichte doorlevering
Er is niets zo'n perverse prikkel voor zorgverzekeraars als een verplichte doorlevering voor zorgaanbieders. Zorgverzekeraars zijn erbij gebaat om te weinig in te kopen in de regio en strijken zo het verschil op. Laat u niet in de luren leggen en let op tijdens contract onderhandelingen

Onder- of overproductie?

Sla de handen ineen en wissel het in!

Met onze oplossing kan je:

 • Discreet een oplossing vinden voor de knelpunten door
  over- of onderproductie

Hoe ondersteund NextLevel zorg het ondernemen?

 • Partnersearch en partnerselectie
 • Intermediair bij onderhandelingen
 • Opstellen overeenkomsten
 • Inrichting administratieve backoffice

Inkopen is ondernemen. Dat geldt voor elke branche en dus ook voor de zorg. Hoeveel er wordt ingekocht hangt af van diverse factoren; factoren die gaande het jaar kunnen veranderen en daarmee van invloed zijn op het wel of niet bereiken van het plafond. Dat geldt niet alleen voor u, maar óók voor uw collega zorgorganisaties.

Voorziet u dit jaar onder- of overproductie? Wissel het in bij uw collega-zorginstelling.

NextLevel zorg helpt u die organisatie te vinden. Op discrete wijze helpt u elkaar het boekjaar af te sluiten zonder rode cijfers en, belangrijker nog, kunt u de zorg aan uw cliënten blijven verlenen zoals zij dat van u mogen verwachten. Rendement voor álle partijen!

'Onbetaalde overproductie bedreigt het voortbestaan van mijn instelling, heb dit vaak aangekaart maar krijg van de verzekeraars nul op het rekest.'
Anoniem

Stappenplan

stap 0: contract analyse

Eerste stap is de analyse van de verschillende contracten en voorwaarden in relatie tot regio, marktpositie en gerealiseerde en geprognotiseerde productie.

contract-background-design_1212-401
business-background-design_1200-113

stap 1 : partner selectie

Terugbrengen van een shortlist naar een potentiële partner. Benadering van deze potentiële partner en in kaart brengen van de mogelijkheden en attitudes van alle partijen. Alle gesprekken onder een NDA (geheimhoudingsverklaring)

stap 2 : Overeenkomst

Tussen partijen wordt overeengekomen de limieten van de overeenkomsten. NextlevelZORG levert voor deze stap alle benodigde contractdocumenten inclusief een impact beschrijving en short businesscase.

men-doing-business-in-flat-design_1212-110
to-do-list-concept_1325-59

stap 3 : inrichting backoffice samenwerking

Projectleiding voor de inrichting van de back-office(s) voor registratie, declaratie en retourinformatie. Vanwege de hoge mate afhankelijk van eigen systemen is participatie door eigen F&C noodzakelijk. 

stap 4 : Communicatie richting Verzekeraar & factureren

NextlevelZORG kan indien gewenst zorgdragen voor de communicatie richting verzekeraar(s). Alternatief kunnen wij u helpen bij de strategiebepaling van communicatie richting verzekeraar(s) en potentiële cliënten

business-team-discussing-new-marketing-plan_3446-470
blue-and-yellow-fireworks_23-2147495583

stap 5 : Ontbinding samenwerking

Uitgangspunt is dat dit een oplossing is voor korte tijd. Onderdeel van stap 2 is het vaststellen van een einddatum.  Overeenkomst en samenwerking lopen af van rechtswege.

No cure no pay

Wij begrijpen dat u de oplossing graag nu ziet.
De zorgloop is een snelle oplossing voor korte termijn. Het geeft partijen de mogelijkheid om orde op zaken te stellen in eigen organisatie. Geen jarenlange aanloop

Snelheid is van belang

Wij begrijpen dat u de oplossing graag nu ziet.
De zorgloop is een snelle oplossing voor korte termijn. Het geeft partijen de mogelijkheid om orde op zaken te stellen in eigen organisatie. Geen jarenlange aanloop

Geheimhouding

Wij begrijpen dat u uw vuile was niet op staart wil hebben liggen. Nextlevelzorg werkt onder strikte geheimhouding. We willen u graag uitleggen wat dit voor u inhoud.

Alle mogelijkheden tot ontzorgen

De zorgloop is een snelle oplossing voor korte termijn. Het geeft partijen de mogelijkheid om orde op zaken te stellen in eigen organisatie.

Geen jarenlange verbintenis

Verbintenis beperkt zich tot het lopende jaar. Geen langdurende verplichtingen of samenwerkingen.

Wat is uw voordeel

Bij overproductie

Gemiddeld zijn de variabelekosten waaronder de personele kosten valt 70% van alle kosten van een zorgorganisatie. Door de overproductie te verkopen wordt een groot deel van deze kosten gedekt

Bij onderproductie

Gemiddeld is de overhead van oa vastgoed, management en ICT rond de 30% van alle kosten. Door onderproductie door te verkopen aan andere zorginstellingen kan onderproductie ten gelde worden gemaakt

Rekenvoorbeeld

Een VVT instelling kampt door een onvoorziene toename aan cliënten met een overproductie van €800.000

De zorgverzekeraars willen niet erkennen dat het productieplafond te laag is. Het gebouw is toereikend en er hoeven geen investeringen gedaan te worden. Alle vaste kosten gedekt door de afspraken met de zorgverzekeraars.

De overproductie kost de zorgaanbieder ‘enkel’ de variabele kosten. Vaste kosten zijn immers al gedekt. Verlies loopt al snel op tot:
€800.000 * 70% = €560.000
Dit is het equivelent aan 10FTE verpleging

De VVT-instelling kan door het overnemen van de overproductie van een andere instelling tegen een gereduceerd tarief de variabele kosten van de behandeling en verblijf dekken. Er is geen patiëntenstop noodzakelijk, cliënten worden geholpen en de merknaam blijft gehandhaafd bij cliënten en stakeholders.

Rekenvoorbeeld

Een revalidatieinstelling stevent door implementatie van een EPD/ECD af op een tijdelijke onderproductie van €1.200.000

De zorgverzekeraars willen de reden van de onderproductie niet erkennen en de zorgaanbieder niet te hulp schieten. Gelukkig kan de organisatie de variabele kosten verminderen zonder persoonlijk leed.  De vaste lasten blijven een blok aan het been.

De onderproductie kost de zorgaanbieder ‘enkel’ de vaste kosten. Verlies loopt als snel op tot:
€ 1.200 000 * 30% = €360 000
Dit is het equivelent van 6FTE Ergotherapeuten

De revalidatieinstelling wil voor één jaar de overproductie ‘verkopen’ aan een andere instelling. Hiermee verhoogt de instelling de totale inkomsten en kunnen de vaste kosten zoals gebouw en apparatuur gedekt worden.

Wij kunnen dit vaak helpen verlagen tot €30.000

Een opbrengst van €530.000

Wij kunnen dit vaak helpen verlagen tot €15.000

Een opbrengst van €335.000

NextlevelZORG

Uw partner in ondernemen

Onze oplossing

Met deze dienst gaan we op zoek naar een partner om uw ruimte in onder- of overproductie te kopen voor het lopende kalender/boekjaar of het komende boekjaar. 

 • Partnersearch en partnerselectie
 • Intermediair bij onderhandelingen
 • Opstellen contracten
 • Inrichting administratieve backoffice

Discretie en geheimhouding is belangrijk. Informatie over de oplossing wordt in een persoonlijk gesprek toegelicht

Sectoren

VVT

Geriatrische revalidatiezorg

Eerstelijns verblijf (ELV)

Medisch Specialisitische revalidatie

Ziekenhuiszorg

Volgt later:

Forensische zorg

GGZ

We bieden onze oplossing nog niet aan voor alle zorgsectoren. Op dit moment zijn we achter de schermen druk bezig de oplossingen ook te ontwikkelen voor de forensische zorg en GGZ.